Czytanie kluczem do sukcesu

Innowacja „Czytanie kluczem do sukcesu” jest moją odpowiedzią na coraz słabsze czytelnictwo w szkole, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole w edukacji wczesnoszkolnej zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje czytania   ze zrozumieniem. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba pokazać dzieciom, że książka może stać się przyjacielem każdego młodego człowieka. Potrzeba opracowania innowacji powstała w wyniku analizy poziomu czytania uczniów pierwszego etapu nauczania. Zaobserwowałam, że spada zainteresowanie książką tradycyjną. Coraz mniej uczniów sięga po encyklopedie i różnego rodzaju słowników. Czytanie książek dla dzieci wydaje się być zajęciem bezużytecznym i nieatrakcyjnym. Wolą czas spędzać przed telewizorem, komputerem i przy telefonie. Wierzę, że dzięki wprowadzonej innowacji poszerzę swoją działalność o nowe elementy, a wszystkie podjęte działania przyczynią się do pełniejszego rozwoju moich uczniów. Adresatami innowacji są uczniowie klasy II. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach np. zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu. Czas realizacji innowacji obejmuje 10 miesięcy z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei codziennego głośnego czytania dzieciom z wykorzystaniem książek dla najmłodszych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do samodzielnego czytania, które ma się stać priorytetem w szkole i w domu.

Patrycja Mąka

..................................