Aktualności

Akademia Bezpiecznego Puchatka

27.01.2020 | AktualnościW roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Słopnicach realizowali program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program skierowany był zarówno do uczniów jak i rodziców. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w Internecie. Od września uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Dzięki pomocom dydaktycznym i kartom pracy wykorzystywanymi podczas zajęć w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Rodzice zostali zapoznani z materiałami obejmującymi tematykę bezpieczeństwa. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Zdobytą wiedzę uczniowie sprawdzili wypełniając Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” a każdy uczeń dyplom.

Autor: P.Fitrzyk | 

Galeria zdjęć

certyfikat.jpg