Teaching English through games gives you wings to fly. Uczenie języka angielskiego przez zabawę dodaje skrzydeł do latania

 

Kluczową rolę w nauce języka obcego odgrywa motywacja ucznia. Motywacja ucznia często wynika z jego zainteresowania tematem i zaangażowania go w zajęcia. Metodą pracy, która aktywizuje uczniów na lekcji jest metoda gry. Prezentowana innowacja dydaktyczno - metodyczna oparta jest w przeważającej mierze na programie nauczania języka angielskiego zgodnego z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Innowacja pt. „Teaching English through games gives you wings to fly. Uczenie języka angielskiego przez gry dodaje skrzydeł do latania” jest realizowana przez klasę VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach, od 1.09.2019 do 25.06.2020r. w ramach zajęć dydaktycznych.

Cele ogólne:

• Wzbudzanie i umacnianie motywacji do nauki języka obcego.

• Wykorzystanie posiadanej przez uczniów wiedzy.

• Doskonalenie umiejętności językowych uczniów.

• Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

• Kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

• Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w grupie.

• Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

• Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Mam nadzieję, że dzięki tej innowacji nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów wspaniałą przygodą i zachęci ich do zdobywania wiedzy.

Magdalena Biedroń

Galeria zdjęć

f003.jpg
f001.jpg
f002.jpg
f005.jpg
f006.jpg
f007.jpg
f008.jpg
81207155_862909074166050_4029561655959486464_n.jpg
81344900_944654229261859_255645752062115840_n.jpg
81454868_819394705191910_6133880182555017216_n.jpg
81460544_483969478927564_2869145510730530816_n.jpg
81678251_563505447833681_1440382665000747008_n.jpg
81719141_771202066696156_3610059139163619328_n.jpg
82051503_607792883308395_5368037636223008768_n.jpg
82081015_2259249634176140_6403421274806157312_n.jpg
82463153_1785384984927906_5840438666748493824_n.jpg
82557143_467417277541437_4856751294649466880_n.jpg
81462618_1062986424047333_5400856812771606528_n (1).jpg
81836949_3167049876643540_4103357625125568512_n.jpg
81995367_849636352154634_8914111538021793792_n (1).jpg
82005403_445033163069635_4989959439046934528_n (1).jpg
82113176_472265250330668_521085979474264064_n (1).jpg
82902104_161393771820333_5534009689529909248_n.jpg
83928581_578236319421524_8925239411738673152_n.jpg