Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:   Natalia Śliwa

Skarbnik:               Michał Florek

Sekretarz:              Kornelia Florek

Kronikarz:              Joanna Florek

Członkowie:           Anna Florek

                              Martyna Zborowska

                              Zofia Kołodziej

                              Damian Kołodziej

                              Krzysztof Strug