Samorząd Uczniowski

 

Przewodniczący:             Michał  Florek

Z-ca przewodniczącego: Dawid  Kuzar

Skarbnik:                         Tomasz Wojtas