Grono Pedagogiczne

DYREKTOR: mgr inż. Mieczysław Tokarczyk
 
NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
mgr Małgorzata Banach
       Angelika Talaska
mgr Anna Król
mgr Anna Steczowicz
mgr Paulina Fitrzyk
mgr Patrycja Mąka
mgr Monika Florek
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Barbara Wilczek
mgr Przemysław Bukowiec
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
mgr Agnieszka Tokarczyk
mgr Jolanta Kłodnicka
mgr Marek Kłodnicki
mgr Kinga Ryś - Baca
mgr Ewa Więcek
mgr inż.Mieczysław Tokarczyk
 
NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH
mgr Magdalena Biedroń
mgr Agata NIezabitowska
 
NAUCZYCIELE RELIGII
ks. Jacek Kurcz
 
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Józef Szczecina
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
mgr Joanna Jaworz-Dutka
 
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Joanna Ciuła
 
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI
mgr Ewa Rusnak
 
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
mgr Ewa Mruk