Grono Pedagogiczne

DYREKTOR: mgr inż. Mieczysław Tokarczyk
 
NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
mgr Małgorzata Banach
mgr Monika Florek
mgr Angelika Talaska
mgr Anna Król
mgr Paulina Fitrzyk
mgr Lucyna Pałka
mgr Patrycja Mąka
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Barbara Wilczek
mgr Anna Dudek
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
mgr Agnieszka Tokarczyk
mgr Jolanta Kłodnicka
mgr Lucyna Sroka
mgr Anna Matyasik
mgr Krzysztof Biskup
mgr Anna Węgrzyn
mgr Dominika Lisek
mgr Anna Tomaszek
mgr Mieczysław Tokarczyk
 
NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH
mgr Magdalena Biedroń
 
NAUCZYCIELE RELIGII
ks. Jacek Kurcz
mgr Beata Kęska
 
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Józef Szczecina
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
mgr Piotr Drożdżak
mgr Joanna Jaworz-Dutka
 
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Joanna Ciuła
 
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI
mgr Ewa Rusnak
 
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
mgr Ewa Mruk