Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

ZAPROSZONY GOŚĆ CZYTA BAJKĘ

Treść

Dnia 17 grudnia Pani Maria Ślazyk emerytowany nauczyciel naszej szkoły, przyszła do klasy II aby przeczytać im książkę Ewy Stadtmuller pt. „ TRZY GWAZDKI SZCZĘŚCIA”. Wszystkie dzieci chętnie słuchały i z uwagą przyglądały się ilustracjom w książce, które pokazywał im zaproszony gość. Po wysłuchaniu opowieści dzieci aktywnie włączyły się w rozmowę na temat treści utworu. Na koniec spotkania Pani Maria poprosiła dzieci aby namalowały wydarzenie z opowiadania, które najbardziej im się podobało. Uczniowie podziękowali Pani Marii za aktywny udział w naszej akcji „Czytanie kluczem do sukcesu”, która jest dla dzieci źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń.Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. P.Mąka

131254