Aktualności

Przedłużenie kształcenia na odległość, udostępnienie komputerów

13.04.2020 | AktualnościW związku z dalszym zagrożeniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu podpisanym 9 kwietnia przedłużył o kolejne dwa tygodnie, tj. do 26 kwietnia przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Dlatego po zakończeniu wiosennej przerwy świątecznej od środy 15 kwietnia kontynuujemy nadal kształcenie na odległość według przyjętych zasad i form.

Docierają do nas informacje, że nauczanie w domu stwarza wielu z Państwa trudności wynikające z dostępem do Internetu, organizacją nauki dzieciom czy sprzętem komputerowym. Dlatego najbardziej potrzebującym rodzinom, nieposiadającym komputera lub mającym jeden komputer na kilkoro dzieci chcemy zaproponować udostepnienie sprzętu komputerowego na czas trwania zdalnego nauczania. Chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Autor: Web. |