Aktualności

Wsparcie procesu zdalnego nauczania

11.05.2020 | AktualnościW związku z pandemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone. Początkowo do 25 marca, później stopniowo przedłużono te okresy i obecnie mamy zawieszone zajęcia do 24 maja.

Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Prowadzenie nauczania w formie zdalnej, w którym głównym narzędziem jakie się wykorzystuje jest komputer i Internet spowodowało pojawienie się w wielu rodzinach problemów związanych z brakiem odpowiedniego sprzętu, dostępem przez uczniów do komputera, zwłaszcza gdy mają rodzeństwo  lub dostępem do sieci.

Aby rozwiązać te problemy podejmowane było szereg inicjatyw, których głównym celem było wsparcie najbardziej potrzebujących.

Nasza szkoła otrzymała sprzęt komputerowy, który został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, by  ułatwić im zdalne nauczanie: 

  • w ramach projektu #OSEWyzwanie realizowanego przez Ministra Cyfryzacji Marka   Zagórskiego, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za          pośrednictwem  NASK PIB,
  • z programu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Gminę Słopnice,
  • za pośrednictwem Fundacji Salus Publica na rzecz Zdrowia Publicznego.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Autor: Web. |