Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Teaching English through games gives you wings to fly. Uczenie języka angielskiego przez zabawę dodaje skrzydeł do latania

Treść

 

Kluczową rolę w nauce języka obcego odgrywa motywacja ucznia. Motywacja ucznia często wynika z jego zainteresowania tematem i zaangażowania go w zajęcia. Metodą pracy, która aktywizuje uczniów na lekcji jest metoda gry. Prezentowana innowacja dydaktyczno - metodyczna oparta jest w przeważającej mierze na programie nauczania języka angielskiego zgodnego z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Innowacja pt. „Teaching English through games gives you wings to fly. Uczenie języka angielskiego przez gry dodaje skrzydeł do latania” jest realizowana przez klasę VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach, od 1.09.2019 do 25.06.2020r. w ramach zajęć dydaktycznych.

Cele ogólne:

• Wzbudzanie i umacnianie motywacji do nauki języka obcego.

• Wykorzystanie posiadanej przez uczniów wiedzy.

• Doskonalenie umiejętności językowych uczniów.

• Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

• Kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

• Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w grupie.

• Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

• Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Mam nadzieję, że dzięki tej innowacji nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów wspaniałą przygodą i zachęci ich do zdobywania wiedzy.

Magdalena Biedroń

225992