Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Dbając o przyrodę dbamy o swoje zdrowie

Treść

Innowacja pedagogiczna „Dbając o przyrodę dbamy o swoje zdrowie”

            Innowacja pt. „Dbając o przyrodę dbamy o swoje zdrowie” została opracowana dla oddziału przedszkolnego (5,6 latków) w Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach, od października 2021 do czerwca 2022 r. Realizowane na spotkaniach zagadnienia mają przybliżyć dziecku otaczający je świat przyrody. Edukacja przedszkolna to etap kształcenia, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Dziecko w tym wieku jest ciekawe świata, który je otacza. Okres ten cechuje szczególnie wielka plastyczność psychiki dziecka, wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny jest bezpośredni kontakt z naturą. Dbałość o świat, w którym żyjemy łączy się z dbałością o zdrowie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska człowieka. Ekologia staje się ważnym elementem stylu życia i dziecko z biernego obserwatora staje się czynnym propagatorem postaw proekologicznych.

Innowacja jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci. Oparta jest na treściach programowych zawartych w aktualnych programach wychowania przedszkolnego. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego wynikającym z "podstawy programowej wychowania przedszkolnego" jest "wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym."

Cele innowacji:

  • Uwrażliwienie dzieci na konieczność ochrony środowiska naturalnego.
  • Stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzenie zainteresowania nią i ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne.
  • Kształcenie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony przyrody i poszanowania jej bogactw.

            Mam nadzieję, że niniejsza innowacja uwrażliwi dzieci na problemy dewastacji środowiska naturalnego, przyswoi u nich zasady ochrony środowiska oraz ukarze im zależność, że dbając o otaczający świat dbają o swoje zdrowie.

Prowadząca: Joanna Król

Galeria

229559