Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Słopnicach została założona w roku 1919. Nauczanie odbywało się wynajętej sali. W roku 1928 władza gminna chciała zamknąć szkołę i przyłączyć ją do obwodu szkoły nr 1. Na prośbę mieszkańców przyjechał z Krakowa przedstawiciel Kuratorium, który stwierdził, iż szkoła w tym rejonie jest koniecznością.

Przez całą wojnę obowiązki nauczycielki wykonywała Tekla Paluch. Jak wspominają kroniki okres ten nie był zbyt trudny dla szkoły. Nauka nie została przerwana. Wprowadzony został system nauczania dwuroczny tj. aby otrzymać świadectwo danej klasy trzeba było chodzić do niej dwa lata. System ten trwał do roku 1945.

Od roku 1945 do 1964 szkoła wynajmowała sale lekcyjne od gospodarzy. Było to bardzo kłopotliwe, ponieważ sale te były małe i ciemne, a przede wszystkim w okresie zimowym nie mogły być ogrzewane. Już w roku 1948 zaczęto myśleć o budowie nowej szkoły.

W roku szkolnym 1947/48 do szkoły uczęszczało osiemdziesięcioro pięcioro dzieci. Podobnie było w kolejnych latach. Zajęcia prowadziły dwie nauczycielki.

W tych latach kadra nauczycielska była bardzo niestabilna. Nauczyciele po przepracowaniu roku lub dwóch prosili o przeniesienie do innych szkół. Powodem tego były bardzo ciężkie warunki pracy ( brak sal lekcyjnych, mieszkań dla nauczycieli a także drogi dojazdowej do wsi.)

Mimo bardzo trudnych warunków, zarówno lokalowych jak i kadrowych, szkoła wzorowo wypełniała swoje zadania. W placówce działał Samorząd Szkolny, PCK, SKO, drużyna harcerska, biblioteka, prowadzone były zajęcia pozalekcyjne –zarówno przedmiotowe, jak i sportowe. Każdego roku szkoła organizowała dożywianie dzieci. Ponieważ wielu ludzi ze wsi nie umiało pisać ani czytać szkoła prowadziła Kurs nauki początkowej dla dorosłych.

Bardzo ważną datą dla ludności a także dla szkolnictwa na Granicach jest grudzień 1957 roku. Wtedy to na wsi zabłysło po raz pierwszy światło elektryczne.

Na początku lat pięćdziesiątych zaczęto coraz poważniej myśleć o budowie szkoły. Dzięki staraniom ówczesnej Pani kierownik Józefy Wikar 23 lutego 1957 roku powołano Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczącym został Kazimierz Biedroński. Bardzo aktywnie w komitecie pracowali: Kaczmarczyk Antoni, Kaim Jan, Florek Stanisław, Łukasik Antoni.

Nowy rok szkolny 1958/59 przyniósł zmiany organizacyjne szkoły. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty podniósł stopień organizacyjny szkoły do klasy VII oraz przydzielił nowego nauczyciela.

30 stycznia 1961 roku Komitet Budowy Szkół wykupił parcelę od Antoniego Kaczmarczyka i przekazał ją na własność Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach. Rozpoczęła się budowa szkoły.

1 maja 1964 roku dzięki staraniom Komitetu Budowy szkół doszło do sfinalizowania jego wysiłków - nastąpiło otwarcie szkoły. Jak podaje kronika szkoły odbyło się ono bardzo uroczyście. Było to wielkie wydarzenie dla mieszkańców, tym większe, iż większość prac budowlanych została wykonana przez nich samych w czynie społecznym.

W 1969 roku Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach nadano imię Marii Konopnickiej.

1 września 2003 roku, decyzją Rady Gminy, szkoła została włączona do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach.

Do 31 sierpnia  2018 roku szkoła istniała jako filia wspomnianej wyżej szkoły.

1 września 2018 r. w wyniku reformy szkolnictwa, szkoła filialna na Granicach została przekształcona na Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach.

 

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej nr 3 w Słopnicach:

1938- Pani Młynarska

1947- 1950 – Maria Bukowiec

1950-1953 – Antonina Wilk

1953-1955 – Bronisława Stanisz

1955-1966 – Józefa Wrona-Wikar

1966- 1968 - Eugeniusz Sieja

1968 – 1986 – Rozalia Trystuła – Wikar

1986 – 1993 – Maria Golonka

1993 – 1994 – Maria Dąbrowska

1994 – 2003 – mgr Józef Skrzekut

 

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej nr 1 Filii Słopnice – Granice:

Dyrektor: mgr Grzegorz Biedroń- 2003-2017

Kierownik: mgr Maria Ślazyk -2003-2017

Dyrektor: mgr Renata Młynarczyk-Pach- 2017-2018

Kierownik: mgr inz. Mieczysław Tokarczyk-2017-2018

Od roku  2018 dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach jest mgr inz. Mieczysław Tokarczyk.

222355