Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

ZAPROSZONY GOŚĆ CZYTA BAJKĘ

Treść

Dnia 17 grudnia Pani Maria Ślazyk emerytowany nauczyciel naszej szkoły, przyszła do klasy II aby przeczytać im książkę Ewy Stadtmuller pt. „ TRZY GWAZDKI SZCZĘŚCIA”. Wszystkie dzieci chętnie słuchały i z uwagą przyglądały się ilustracjom w książce, które pokazywał im zaproszony gość. Po wysłuchaniu opowieści dzieci aktywnie włączyły się w rozmowę na temat treści utworu. Na koniec spotkania Pani Maria poprosiła dzieci aby namalowały wydarzenie z opowiadania, które najbardziej im się podobało. Uczniowie podziękowali Pani Marii za aktywny udział w naszej akcji „Czytanie kluczem do sukcesu”, która jest dla dzieci źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń.Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. P.Mąka

229904