Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Zakoduj swoją przyszłość

Treść

Innowacja ,,Zakoduj swoja przyszłość” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Do stworzenia innowacji zainspirował mnie udział w programie edukacyjnym Uczymy dzieci programować.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Wszystkie zaproponowane dzieciom aktywności, niezależnie od tematu i kompetencji kluczowej, wzbogacone są o elementy kodowania, programowania, robotyki, zagadki logiczne czy też problemy do rozwiązania których, niezbędna jest umiejętność tworzenia algorytmów.

Cele innowacji:

•         Kształtowanie kompetencji kluczowych,

•         Rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,

•         Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

•         Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

•         Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.

•         Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

222972