Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

INNOWACJA MAŁY PRZEDSZKOLAK POZNAJE ZAWODY

Treść

Innowacja „Mały przedszkolak poznaje zawody” obejmuje dzieci z grup przedszkolnych prowadzone przez Małgorzatę Banach i trwa w latach szkolnych 2018-2021 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słopnicach, a także poza placówką (wycieczki, spacery, wyjścia). Innowacyjność programowa polega nie tylko na obecności w przedszkolu przedstawicieli różnych zawodów, ale także na wychodzeniu do przedstawicieli zawodów i poznawaniu specyfiki pracy ludzkiej. Innowacja uwzględnia też różnego typu zajęcia służące wzbogacaniu tematyki pracy zawodowej.

Już najmłodsze dzieci interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, często opowiadają o ich pracy, ale też naśladują wykonywanie różnych zawodów. Także podczas zajęć dzieci są bardzo zainteresowane tematyką zawodów. Chętnie wypowiadają się na ten temat. Stąd też powstał pomysł żeby poszerzyć wiedzę dzieci na temat różnych zawodów.

Działania praktyczne umożliwią dzieciom zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w środowisku. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu szkoły oraz zawodów rodziców, poznanie czynności jakie wykonują, nazywanie narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy przygotowuje do pełnienia późniejszych ról społecznych. Właśnie już od najmłodszych lat w miarę możliwości powinniśmy przybliżać dzieciom wiedzę o różnych zawodach, by rozwijały swoje zainteresowania i umiejętności potrzebne do samodzielnego dorosłego życia.

Innowacja pedagogiczna „Mały przedszkolak poznaje zawody” ma służyć doskonaleniu procesu wychowawczo–dydaktycznego, ale też sprzyjaniu i wspomaganiu rozwoju dzieci. Relację z przeprowadzanej innowacji można obserwować na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.

226181