Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Sprzęt zakupiony w ramach programu do 1 września 2022r.

Treść

 Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu” skierowana do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych w całej Polsce. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, które są jednymi z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Programu szkoły, poprzez organy prowadzące otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Nasza szkoła zgodnie z uchwałą otrzymała wsparcie w kwocie 30 000 złotych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. środki przyznane szkole w ramach Programu należy wydatkować do dnia 31 sierpnia 2022r., z tym że do końca 2021r. należy wydać nie mniej niż 60% całości przyznanej kwoty, a do 31 sierpnia 2022r. nie więcej niż 40% całości przyznanej kwoty.

Do końca 2021r. na zakup sprzętu wydaliśmy 18 988,23 zł co stanowiło około 63% całości otrzymanego wsparcia.

Do 31 sierpnia 2022r. został zakupiony sprzęt za kwotę 13 049,00 zł, za pozostałe pieniądze otrzymane w ramach wsparcia.

Zakupiony sprzęt, to:
  • BeCreo - zestawy z mikrokontrolerem
  • Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 898DH
  • LEGO® Education SPIKE™ Essential
  • LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy
  • Zestaw filamentów PLA Banach 3D do długopisów 3D

Łącznie na zakup sprzętu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" wydaliśmy 32 037,23 zł.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, informatyki, fizyki czy plastyki i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Zakupione wyposażenie będzie również służyło szkole w organizacji i dokumentowaniu uroczystości szkolnych.

234695