Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Książka to skrzynia skarbów

Treść

            Innowacja pt. „Książka to skrzynia skarbów” jest realizowana przez oddział przedszkolny (klasa 0) w Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach, od 1.03.2021 do 20.06.2021 r. Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji była chęć umożliwienia dzieciom częstego kontaktu z literaturą, co pozwoli na rozwijanie ich twórczej aktywności, a także na kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Wiek przedszkolny to najlepszy moment na rozbudzenie zainteresowania słowem pisanym, do kształtowania się „ gotowości czytelniczej” wyrażającej się w potrzebie słuchania baśni, bajek, opowiadań, szukania kontaktu z literaturą, która będzie źródłem przyjemnych doznań, a także podstawą opanowania sztuki samodzielnego czytania oraz rozwijania dziecięcej ekspresji werbalnej.

Cele innowacji:

  • poznanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy, baśni i legend),
  • budzenie zainteresowań książką poprzez aktywność twórczą,
  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
  • integrowanie zespołu klasowego poprzez wspólne działanie, zabawy,
  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
  • budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem,
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  • wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.

Mam nadzieję, że częsty kontakt z literaturą  dziecięcą rozbudzi zainteresowania czytelnicze dzieci, a także będzie inspiracją do rozwijania zdolności plastycznych, aktorskich jak również recytatorskich u przedszkolaków.

Prowadząca innowację: Joanna Król

Galeria

234936